RR218

European Union Law

Welkom bij het vak European Union Law. Dit bijzondere vak beoogt een begrip te bieden van het materiële recht van de Europese Unie, met specifieke aandacht voor de interne markt en de vier vrijheden, de betekenis van EU-burgerschap, het systeem van juridische bescherming binnen de Europese Unie, en de basisprincipes van economische integratie.
Wat krijg ik bij dit vak?
 • Samenvatting 
  Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof.
 • Tentamengids 
  Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen. 
 • Werkgroepantwoorden
  Antwoorden van de werkgroepvragen.
 • Lexclips®
  Uitlegvideo's van de moeilijke leerstukken.
Wanneer krijg ik mijn studiehulp?
 • Op papier
  Samenvatting en tentamengids ontvang je uiterlijk twee weken voor het begin van je tentamenperiode. Doorgaans veel eerder.
 • Digitaal + App
  Na aanschaf krijg je direct toegang tot de digitale leeromgeving. Het vak wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.

Overzicht digitale studiehulp