RGBUIER003

European Law

Dit vak borduurt voort op het eerstejaarsvak Inleiding Europees Recht, en met name op twee belangrijke aspecten van marktintegratie: de interne markt (vrij verkeer van personen) en het mededingingsrecht. Dit vak én de tentamens zijn in het Engels en daarom is onze studiehulp ook Engelstalig.
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk twee weken voor het eindtentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting en Lexbook. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Lexbook Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.

Overzicht digitale studiehulp

Drag to resize