610064-B-6

EU Recht

In het vak EU Recht maak je kennis met de belangrijkste algemene leerstukken van het Europese Recht. De maatschappelijke en politieke context waarin deze leerstukken zich hebben ontwikkeld zijn ook belangrijk. Onderwerpen zoals de Europese rechtsorde, de interne markt en het mededingingsrecht komen aan bod. Extra voorbereid zijn? Schaf dan ook de bijbehorende lexbook aan!
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.

Overzicht digitale studiehulp

Empty space, drag to resize