JUR-3ETHIEK

Ethiek voor Juristen

Het draait in dit vak om ethische theorieën, en de ethische problemen die in juridische beroepsgroepen kunnen voorkomen. Een jurist staat namelijk vaak voor dilemma's, maar is geacht professioneel en verantwoord te handelen. Binnen de beroepen bestaan er ook waarden, zoals onpartijdigheid. 
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.

Overzicht digitale studiehulp

Empty space, drag to resize