JUR-3CRIMI

Criminologie

In dit vak onderzoek je criminaliteit en de maatschappelijke reacties, waaronder beleid en strafrechtspleging. Het combineert inzichten uit diverse disciplines. Het vak behandelt vier hoofdthema's: definities en onderzoeksmethoden van criminaliteit, theorieën over crimineel gedrag, effectiviteit van beleid en strafrechtspleging in Nederland, en actuele problemen zoals terrorisme en cybercriminaliteit. Steeds wordt gekeken naar de toepasbaarheid van traditionele theorieën en effectieve bestrijdingsstrategieën.
Wat krijg ik bij dit vak?
 • Samenvatting 
  Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof.
 • Tentamengids 
  Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen. 
 • Werkgroepantwoorden
  Antwoorden van de werkgroepvragen.
Wanneer krijg ik mijn studiehulp?
 • Op papier
  Samenvatting en tentamengids ontvang je uiterlijk twee weken voor het begin van je tentamenperiode. Doorgaans veel eerder.
 • Digitaal + App
  Na aanschaf krijg je direct toegang tot de digitale leeromgeving. Het vak wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.

Overzicht digitale studiehulp