RGBUSBR005

Constitutioneel Recht

Dit vak borduurt voort op het eerstejaarsvak Inleiding Staats- en bestuursrecht. Een aantal leerstukken zullen voorzien worden van verdiepingen maar er zullen ook een aantal nieuwe leerstukken worden aangeboord. Aan de orde komen onder meer de historische wortels van het Nederlandse staatsrecht en de uitdagingen die aan het huidige staatsrecht worden gesteld. 
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting en Lexbook. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Lexbook Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen.
  • Lexclips Korte filmpjes waarin moeilijke leerstukken van dit vak worden uitgelegd.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.
Drag to resize

Overzicht digitale studiehulp

Drag to resize