JUR-3BUR1

Burgerlijk Recht I

Het burgerlijk recht is in twee delen verdeeld; het goederenrecht wordt in dit vak behandeld. Je zal in dit vak leren hoe je complexe juridische vraagstukken kan oplossen met behulp van de opgedane kennis in de lessen. Het vak bouwt voort op het eerstejaars vak Privaatrecht.
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.

Overzicht digitale studiehulp

Empty space, drag to resize