RGBPR00110

Burgerlijk Recht 2

Het vak Burgerlijk Recht 2 bouwt voort op Burgerlijk Recht 1. Dit vak vormt een verdieping van delen van het overeenkomstenrecht en het goederenrecht. Onderwerpen zoals de eigendom van goederen, de overdracht en andere vormen van eigendomsverkrijging (zoals verjaring of vermenging), en de gemeenschap zullen aan bod komen.
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting en Lexbook. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Lexbook Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.

Overzicht digitale studiehulp

Empty space, drag to resize