RGBPR00110

Burgerlijk Recht 2

Het vak Burgerlijk Recht 2 bouwt voort op Burgerlijk Recht 1. Dit vak vormt een verdieping van delen van het overeenkomstenrecht en het goederenrecht. Onderwerpen zoals de eigendom van goederen, de overdracht en andere vormen van eigendomsverkrijging (zoals verjaring of vermenging), en de gemeenschap zullen aan bod komen.
Wat krijg ik bij dit vak?
 • Samenvatting 
  Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof.
 • Tentamengids 
  Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen. 
 • Werkgroepantwoorden
  Antwoorden van de werkgroepvragen.
Wanneer krijg ik mijn studiehulp?
 • Op papier
  Samenvatting en tentamengids ontvang je uiterlijk twee weken voor het begin van je tentamenperiode. Doorgaans veel eerder.
 • Digitaal + App
  Na aanschaf krijg je direct toegang tot de digitale leeromgeving. Het vak wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.

Overzicht digitale studiehulp