RGPPR00110

Burgerlijk Recht 1

Bij dit vak maak je in vogelvlucht kennis met verschillende aspecten van het burgerlijk recht. Het personen- en familierecht, het erfrecht, het goederenrecht en het verbintenissenrecht komen bij deze cursus aan de orde. Binnen het goederenrecht verdiepen we ons onder andere in de vereisten van overdracht, derdenbescherming en de beperkte rechten. Bij bespreking van het verbintenissenrecht wordt bijzondere aandacht besteed aan de totstandkoming van overeenkomsten, wilsgebreken en de Haviltex-norm
Wat krijg ik bij dit vak?
 • Samenvatting 
  Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof.
 • Tentamengids 
  Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen. 
 • Werkgroepantwoorden
  Antwoorden van de werkgroepvragen.
 • Lexclips®
  Uitlegvideo's van de moeilijke leerstukken.
Wanneer krijg ik mijn studiehulp?
 • Op papier
  Samenvatting en tentamengids ontvang je uiterlijk twee weken voor het begin van je tentamenperiode. Doorgaans veel eerder.
 • Digitaal + App
  Na aanschaf krijg je direct toegang tot de digitale leeromgeving. Het vak wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.

Overzicht digitale studiehulp