RGPPR00110

Burgerlijk Recht 1

Bij dit vak maak je in vogelvlucht kennis met verschillende aspecten van het burgerlijk recht. Het personen- en familierecht, het erfrecht, het goederenrecht en het verbintenissenrecht komen bij deze cursus aan de orde. Binnen het goederenrecht verdiepen we ons onder andere in de vereisten van overdracht, derdenbescherming en de beperkte rechten. Bij bespreking van het verbintenissenrecht wordt bijzondere aandacht besteed aan de totstandkoming van overeenkomsten, wilsgebreken en de Haviltex-norm
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting en Lexbook. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Lexbook Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen.
  • Lexclips Korte filmpjes waarin moeilijke leerstukken van dit vak worden uitgelegd.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.

Overzicht digitale studiehulp

Empty space, drag to resize