650226-B-6

Burgerlijk procesrecht & geschiloplossing

In het vak Burgerlijk procesrecht & geschiloplossing zal er worden ingegaan op de verschillende methoden om geschillen optie lossen. Een onwijs belangrijk vak voor als je na je studie een juridisch beroep wil uitoefenen. Dit vak beoogt je wegwijs te maken in de noodzakelijke theorie en vaardigheden om een geschil te kunnen behandelen. Onderwerpen zoals de dagvaardings- en verzoekschriftprocedure en de rechtsmiddelen zullen aan bod komen.
Wat krijg ik bij dit vak?
 • Samenvatting 
  Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof.
 • Tentamengids 
  Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen. 
 • Werkgroepantwoorden
  Antwoorden van de werkgroepvragen.
Wanneer krijg ik mijn studiehulp?
 • Op papier
  Samenvatting en tentamengids ontvang je uiterlijk twee weken voor het begin van je tentamenperiode. Doorgaans veel eerder.
 • Digitaal + App
  Na aanschaf krijg je direct toegang tot de digitale leeromgeving. Het vak wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.

Overzicht digitale studiehulp