650226-B-6

Burgerlijk procesrecht & geschiloplossing

In het vak Burgerlijk procesrecht & geschiloplossing zal er worden ingegaan op de verschillende methoden om geschillen optie lossen. Een onwijs belangrijk vak voor als je na je studie een juridisch beroep wil uitoefenen. Dit vak beoogt je wegwijs te maken in de noodzakelijke theorie en vaardigheden om een geschil te kunnen behandelen. Onderwerpen zoals de dagvaardings- en verzoekschriftprocedure en de rechtsmiddelen zullen aan bod komen.
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Lexbook Papieren boekje met schema's, stappenplannen en oefenvragen.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.

Overzicht digitale studiehulp

Empty space, drag to resize