JUR-3BURGPROCES

Burgerlijk Procesrecht (RU)

In dit vak zie je de hoofdlijnen en kennis van het privaatrecht in de praktijk wordt toegepast. Zo leer je nieuwe termen uit het burgerlijk procesrecht, zoals het beslag, de executoriale titel en de dagvaarding. Ook leer je over de wijze waarop procedures voor de burgerlijke rechter worden gevoerd en de wijze waarop rechterlijke uitspraken ten uitvoer worden gelegd.
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.

Overzicht digitale studiehulp

Empty space, drag to resize