R_BurgPI

Burgerlijk Procesrecht en Involsventierecht

Bij dit vak wordt duidelijk hoe rechten die vanuit het privaatrecht gevormd zijn gerealiseerd en gehandhaafd kunnen worden. Er worden verbanden gelegd tussen de onderwerpen die van belang zijn in het burgerlijk procesrecht en insolventierecht. Onderdelen zoals het kort geding en de rechterlijke organisatie zullen worden besproken.
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk twee weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Direct na aanschaf. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Lexbook Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.
Drag to resize

Overzicht digitale studiehulp

Empty space, drag to resize