RGBPR00105

Burgerlijk Recht 3

In het vak Burgerlijk Recht 3 wordt voornamelijk stilgestaan bij het (buitencontractuele) aansprakelijkheidsrecht en het recht op schadevergoeding dat daaruit voortvloeit. Je bent nu vast al bekend met de onrechtmatige daad. Ook wordt er ingegaan op de invloed die het Europees en Internationaal recht op het aansprakelijkheidsrecht hebben gehad. 
Wat krijg ik bij dit vak?
 • Samenvatting 
  Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof.
 • Werkgroepantwoorden
  Antwoorden van de werkgroepvragen.
Wanneer krijg ik mijn studiehulp?
 • Op papier
  Samenvatting en tentamengids ontvang je uiterlijk twee weken voor het begin van je tentamenperiode. Doorgaans veel eerder.
 • Digitaal + App
  Na aanschaf krijg je direct toegang tot de digitale leeromgeving. Het vak wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.

Overzicht digitale studiehulp