RGBPR00105

Burgerlijk Recht 3

In het vak Burgerlijk Recht 3 wordt voornamelijk stilgestaan bij het (buitencontractuele) aansprakelijkheidsrecht en het recht op schadevergoeding dat daaruit voortvloeit. Je bent nu vast al bekend met de onrechtmatige daad. Ook wordt er ingegaan op de invloed die het Europees en Internationaal recht op het aansprakelijkheidsrecht hebben gehad. 
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting en Lexbook. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.

Overzicht digitale studiehulp

Empty space, drag to resize