RGBPR10005

Burgerlijk Procesrecht

In dit vak zullen onderwerpen zoals de beginselen omtrent het bewijsrecht, de rechtsmiddelen, de tenuitvoerlegging van vonnissen en beschikkingen en arbitrage als alternatieve geschilbeslechtingsmethode worden behandeld. Het burgerlijke procesrecht geeft regels voor het civiele geding; aanspraken die gebaseerd zijn op het materiële recht worden verwezenlijkt en afgedongen. 
Wat krijg ik bij dit vak?
 • Samenvatting 
  Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof.
 • Tentamengids 
  Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen. 
 • Werkgroepantwoorden
  Antwoorden van de werkgroepvragen.
Wanneer krijg ik mijn studiehulp?
 • Op papier
  Samenvatting en tentamengids ontvang je uiterlijk twee weken voor het begin van je tentamenperiode. Doorgaans veel eerder.
 • Digitaal + App
  Na aanschaf krijg je direct toegang tot de digitale leeromgeving. Het vak wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.

Overzicht digitale studiehulp