RGBPR10005

Burgerlijk Procesrecht

In dit vak zullen onderwerpen zoals de beginselen omtrent het bewijsrecht, de rechtsmiddelen, de tenuitvoerlegging van vonnissen en beschikkingen en arbitrage als alternatieve geschilbeslechtingsmethode worden behandeld.  Het burgerlijke procesrecht geeft regels voor het civiele geding; aanspraken die gebaseerd zijn op het materiële recht worden verwezenlijkt en afgedongen. 
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting en Lexbook. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Lexbook Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.

Overzicht digitale studiehulp

Empty space, drag to resize