R_BestRe

Bestuursrecht

Bij het vak Bestuursrecht worden de functies en ontwikkelingen van het bestuursrecht geïllustreerd. Ook worden de belangrijkste begrippen en concepten van het bestuursrecht duidelijk; verduidelijkt wordt hoe de begrippen zich tot elkaar verhouden. Daarnaast wordt de aard van het bestuursrecht en de partijen die hierbij een rol spelen uitgebreid geanalyseerd.
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk twee weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Direct na aanschaf. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Lexbook Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen.
  • Lexclips Handige uitlegvideo's van de moeilijke onderwerpen.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.
Drag to resize

Overzicht digitale studiehulp

Empty space, drag to resize