RGBUSBR004

Bestuursrecht

In de cursus Bestuursrecht komt de organisatie van het openbaar bestuur nog kort aan de orde. Vervolgens wordt ingegaan op de instrumenten en bevoegdheden van de verschillende overheidsinstanties. In dit kader komen vragen aan de orde als: Hoe komen overheidsinstanties aan hun bevoegdheden en wat kunnen ze met die bevoegdheden bewerkstelligen? Waarom is het onderscheid tussen verschillende soorten overheidsbesluiten van belang?
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk twee weken voor het eindtentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting en Lexbook. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Lexbook Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen.
  • Lexclips Korte filmpjes waarin moeilijke leerstukken van dit vak worden uitgelegd.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.

Overzicht digitale studiehulp

Drag to resize