Bestuursrecht

Het bestuursrecht is een van de meest alledaagse rechtsgebieden. Een burger zal in zijn leven ongetwijfeld in aanraking komen met de overheid. In sommige gevallen heeft de burger de overheid nodig, bijvoorbeeld voor de aanvraag van een energie-toeslag. Het bestuursrecht beweegt in de richting om steeds minder formalistisch en meer 'menselijk' te zijn. Belangrijke begrippen in het bestuursrecht zijn de drie B's: het bestuursorgaan, het besluit en de belanghebbende. 
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting en Lexbook. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.

Overzicht digitale studiehulp

Drag to resize