JUR-2BES1

Bestuurs(proces)recht
I

In dit vak zal je dieper ingaan op de structuur van de Algemene wet bestuursrecht, en de drie centrale begrippen binnen deze wet: de bestuursorgaan, de belanghebbende en de besluit. Ook leer je hoe bestuursbevoegdheden worden verkregen, en zullen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur centraal staan.
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.

Overzicht digitale studiehulp

Empty space, drag to resize