RGBUSBR006

Algemene Rechtsleer

Het vak Algemene Rechtsleer maakt gebruik van de opgedane kennis van de eerstejaarsvakken Grondslagen van het Recht en Perspectieven op Recht. De onderscheidingen tussen de rechtsgebieden worden bij dit vak losgelaten; het vak beoogt namelijk de grondslagen van de Nederlandse wetgeving te bestuderen zonder dergelijke onderscheidingen.
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.

Overzicht digitale studiehulp

Drag to resize