Blog: Van Horrorstudent naar Succes: Mijn Reis op de Universiteit

Jan 29 / David Bos

Inleiding

Mijn naam is David, faculteitsmanager in Rotterdam voor Lawbooks. Ik deel graag mijn verhaal met jullie over mijn hobbelige reis door de universiteit vol met hindernissen, avonturen en uiteindelijk kansen die me hebben gevormd tot wie ik nu ben.

Mijn eerste jaar op de universiteit was een ware uitdaging. Als 18-jarige, net terug van een veel te lange zomervakantie vol feesten, dacht ik dat ik de universiteit wel even kon "fixen", net zoals ik mijn middelbare school had doorlopen: last-minute studeren en klaar. De eerste weken waren een soort vrijheid: ik kon zelf beslissen of ik naar colleges ging en werkgroepen waren optioneel. Ik besloot ze over te slaan, ervan overtuigd dat ik speciaal was en het allemaal binnen een paar dagen kon inhalen. Een week voor mijn eerste tentamen besefte ik plotseling dat ik niet eens wist waar het gebouw was waarin ik het tentamen zou afleggen. Het resultaat? Een magere 2.1. Dit is het cijfer dat ik behaalde voor mijn allereerste tentamen. Een valse start op de universiteit, om het zacht uit te drukken.

En toen?

Kan gebeuren, dacht ik. Volgende keer beter, nam ik mezelf voor. Ik had zelfs besloten om naar meer lessen te gaan, maar eerlijk gezegd deed ik dat nog steeds niet genoeg. Van de vijf hoorcolleges woonde ik er slechts twee bij en natuurlijk begreep ik er maar weinig van, omdat ik totaal niet betrokken was bij de stof. Twee weken voor het tentamen begon ik met "leren" in de hoop dat het deze keer beter zou gaan. Tot mijn teleurstelling kwam ik bij het terugkrijgen van mijn tentamencijfer weer bedrogen uit: een magere 2.7. Ik snapte er niets van; ik had harder gestudeerd dan voor mijn eindexamens, maar toch kreeg ik nog steeds dikke onvoldoendes terug.

Na deze teleurstelling besloot ik om nog één poging te wagen voor mijn derde tentamen. Ik ging naar de werkgroepen, schafte alle boeken aan en deed mijn best, maar nog steeds begreep ik de stof niet volledig. Ik volgde de hoorcolleges, maar toen ik het tentamen maakte, had ik nog steeds het gevoel dat ik het niet begreep. Het resultaat was zeer teleurstellend: weer een drie. Dit was het moment waarop ik begon te twijfelen aan mijn eigen capaciteiten. Was iedereen om me heen echt zoveel slimmer dan ik? Had ik wel de potentie om een studie af te ronden? Aan jezelf twijfelen en onzekerheid is iets dat veel studenten overkomt en dit is volkomen normaal. Zie het als een onderdeel van je reis waar je sterker uitkomt.

Uiteindelijk besloot ik om te stoppen. Als je je vóór december uitschreef, kreeg je een deel van je collegegeld terug en dan mocht je het opnieuw proberen in het volgende studiejaar. Dat jaar werd uiteindelijk drie jaar voor mij. Tijdens die periode had ik verschillende baantjes, maar ik realiseerde me hoe moeilijk het was om zonder een afgeronde studie een baan te vinden die ik écht leuk vond. Op een gegeven moment zei mijn intuïtie dat ik opnieuw moest gaan studeren. Het kon toch niet zo zijn dat al mijn klasgenoten van de middelbare school dit wel konden en ik niet? Dus, met een behoorlijk onzeker gevoel, waagde ik opnieuw een poging. Het enige voordeel dat ik had, was dat ik al wist hoe zwaar een studie kon zijn en dat ik bereid was om er alles aan te doen om te slagen. Maar hoe ik dat moest aanpakken, wist ik op dat moment nog niet. Hieronder deel ik mijn reis naar het vinden van mijn eigen manier van studeren die me uiteindelijk heeft geholpen om toch te slagen op de universiteit.

Gelukkig wist ik door mijn ervaring met de onderwijssystemen dat alle benodigde informatie voor die week op Canvas te vinden was, dus ik bekeek alle filmpjes en las de jurisprudentie.

David Bos
Faculteitsmanager Rotterdam

De wederopstanding

Daar stond ik, aan het begin van het nieuwe academische jaar, en ik wist uit mijn vorige avontuur dat ik serieus moest zijn met mijn studie. Ik moest actief deelnemen aan het onderwijs, vragen kunnen stellen en antwoorden kunnen geven. Dit keer was ik echter op mezelf aangewezen, financieel niet zo ruim bedeeld en betrokken bij semi-topsport. Mijn eerste stap was om alles te begrijpen en te organiseren; hoe zit het onderwijs in elkaar? Waar moet ik zijn? Hoeveel colleges zijn er? Wanneer is het tentamen? Wat moet ik voorbereid hebben? Ik dook in de universiteitsapps en belde zelfs het informatiecentrum om te weten waar mijn lessen waren. Ik zorgde ervoor dat ik mijn reistijden kende en altijd op tijd op de universiteit was. 

Maar, mijn situatie was verre van ideaal om fulltime te studeren. Dit is echter de realiteit voor de meeste studenten. Los van wie je bent en wat je doet; studeren is een uitdaging. Je moet het onderwijs goed bijhouden, een sociaal leven opbouwen en onderhouden, bezig zijn met stages en carrièremogelijkheden en het liefst ook nog een paar keer in de week sporten. Dat is niet niks. Ik stelde mezelf de regel om bij elk college aanwezig te zijn. Als ik iets niet begreep, moest ik mezelf beloven om dat deel van de stof opnieuw door te nemen. 

Gelukkig wist ik door mijn ervaring met de onderwijssystemen dat alle benodigde informatie voor die week op Canvas te vinden was, dus ik bekeek alle filmpjes en las de jurisprudentie. Elke avond voordat ik een werkgroep of hoorcollege had, besteedde ik tijd aan het doornemen van de stof en stampte ik de jurisprudentie en wetten uit mijn hoofd. De lessen gingen me daardoor erg goed af en voelden eigenlijk als herhaling op dat moment, maar toen kwam de laatste week voor het tentamen en de stress sloeg toe. Ik had het gevoel dat ik nog niet genoeg wist, want om een 6 te halen op de universiteit, moest ik studeren voor een 10. Dus ik dook in de stof, herhaalde en herhaalde, en drie dagen voor het tentamen kon ik eindelijk de hoorcolleges terugkijken. 

Ik verdeelde die laatste dagen als volgt: de eerste 6 uur van de dag keek ik naar de hoorcolleges en daarna maakte ik oefententamens. Vooral het oefenen hielp me om beter inzicht te krijgen in wat er van me werd verwacht. Toen kwam de dag van het tentamen en voor het eerst had ik het gevoel dat ik begreep waar het over ging en na afloop had ik zelfs het idee dat ik het gehaald had. 

Direct daarna begon het volgende vak en dit pakte ik vrijwel hetzelfde aan, weliswaar iets minder intensief omdat ik moest wennen aan het volledig student zijn en motivatie maar voor een bepaalde tijd duurt. In week twee van het nieuwe vak kreeg ik het resultaat van het eerste vak terug: een 7,4! Ik kon het nauwelijks geloven. Ik wist letterlijk niet dat het mogelijk was om hoger dan een 6 te halen. Dit zou voor velen een enorme motivatie zijn geweest, maar voor mij... werkte het net even anders. Ik dacht namelijk dat als je eenmaal een 7,4 haalde, je met minder moeite ook wel een 6 zou kunnen halen. Dus als beloning gaf ik mezelf een weekje vrij, maar dat resulteerde direct in een lager cijfer voor mijn tweede vak, namelijk een 4,2.

Les geleerd: ik moest blijven werken

Mijn eerste jaar was een constante strijd tussen motivatie en discipline om voldoendes te blijven halen. Het feit dat de universiteit (Erasmus Universiteit Rotterdam, red.) eist dat je 60 studiepunten haalt in het studiejaar legde nog meer druk op me en ik begreep nu volledig waarom zoveel studenten klaagden over de aanhoudende druk die ze ervoeren. Dit jaar was voor mij echter ook een ontdekkingsreis naar het vinden van de juiste balans tussen studietijd en leermethodes. Uiteindelijk ontdekte ik dat het voor mij essentieel was om direct een samenvatting te bemachtigen, de stof snel door te nemen met aantekeningen en relevante bepalingen in mijn wettenbundel te markeren. Vóór elke werkgroep herhaalde ik de stof nogmaals en zorgde ik dat ik die week ook alle hoorcolleges bijwoonde. Een week voor het tentamen maakte ik een oefententamen en bestudeerde ik alle stof nog een keer. Ik zorgde ervoor dat ik alle stappenplannen uit mijn hoofd kende en alle jurisprudentie begreep. Drie dagen voor het tentamen keek ik nogmaals naar de hoorcolleges (live volgen ging me toch niet zo goed af als thuis). De dag voor het tentamen nam ik alles door met studiegenoten.

Conclusie

Als ik me aan mijn plan hield, behaalde ik mooie cijfers. Als ik dat niet deed, waren het onvoldoendes. Nu ik verder ben in mijn studie, kan ik beter inschatten hoe ik moet studeren en hoef ik hier gelukkig niet meer zoveel tijd aan te besteden als in het begin. Het begin van mijn studietijd was echter zeker even wennen en, voor mij althans, ontzettend uitdagend. Ik kan nu gelukkig zeggen dat ik bijna aan het einde van mijn studie ben en terugkijk op een avontuur dat ik onzeker ben begonnen, maar waar ik ontzettend trots op ben, nu ik als "horrorstudent" toch mijn studie bijna heb afgerond.

Mijn verhaal laat zien dat zelfs de meest worstelende studenten kunnen slagen, zolang ze bereid zijn om te leren, te experimenteren en nooit op te geven.

Statistieken

Uren in de UB

Biertjes gedronken

Studiejaren