Blog: Rechten studeren in Nijmegen? Lees hier alles wat je moet weten.

Mar 15 / Celine van der Kolk

Inleiding

In deze blog geven we je op een no-nonsense manier zo veel mogelijk nuttige informatie over het studeren van rechtsgeleerdheid aan de Radboud Universiteit. Aan het einde van jouw middelbare schoolcarrière moet je de keuze maken welke kant je op wil. De een ziet door de bomen het bos niet meer en de ander weet al lang dat de keuze ligt bij rechtsgeleerdheid. Als je dan eindelijk de geweldige keuze hebt gemaakt om rechtsgeleerdheid te gaan studeren, moet je nog kiezen waar. Om deze keuze te maken zijn open dagen ontzettend behulpzaam. Ben je geïnteresseerd in rechten studeren in Nijmegen? Lees dan gauw verder! In deze blog vertellen we je alles wat je moet weten over de studie in Nijmegen, de bijzonderheden, de vakken, de faculteit en het onderwijs.

De studie in Nijmegen

In Nijmegen worden verschillende bacheloropleidingen aangeboden binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Je kunt kiezen uit:

 • De reguliere bachelor rechtsgeleerdheid;
 • Notarieel recht
 • European Law School

De bachelor rechtsgeleerdheid is heel erg breed, hierdoor kan je alle kanten op. Wanneer je graag het beroep van notaris in de toekomst zou willen uitoefenen, kies je voor de bachelor notarieel recht. Tot slot wordt de bachelor European Law School aangeboden voor de student die graag een kijkje over de landsgrenzen wil nemen. Het unieke aan Nijmegen is dat het eerste jaar van deze drie bachelors overeenkomt. Dat betekent dat je gedurende het eerste jaar nog kunt beslissen om in het tweede jaar toch te kiezen voor een van de andere bacheloropleidingen binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Twijfel jij tussen twee studies? Dubbelstudies zijn ook mogelijk, zoals ‘Recht en Economie’ en ‘Recht en Management’.  Ben jij een gedreven student en wil je extra uitdaging naast de reguliere bacheloropleiding? Schrijf je dan in het eerste jaar in voor ‘Law Inspires’. Toonaangevende docenten verzorgen de colleges en brengen graag hun passie over. Daarnaast zullen diverse vaardigheden en inspiratiebronnen centraal staan. De Radboud Universiteit biedt voor iedere jaarlaag een extracurriculair programma. 

Het is vrij uniek in Nederland dat je in Nijmegen tijdens de bacheloropleiding zoveel keuzevrijheid hebt. Je kunt echt keuzes maken op basis van je persoonlijke voorkeuren
Celine van der Kolk
Faculteitsmanager voor Lawbooks in Nijmegen en student aan de Radboud Universiteit

Het onderwijs

Je eerste collegejaar is in Nijmegen opgedeeld in 4 periodes van circa 6 weken, in tegenstelling tot jaar 2 en 3 van de bachelor. In jaar 2 en 3 wordt het collegejaar namelijk verdeeld in twee semesters van grofweg 5 maanden. In het eerste collegejaar varieert het per vak of dit vak één, twee of drie periodes doorloopt. Wanneer een vak langer doorloopt dan één periode heb je soms na de eerste periode een deeltentamen A en aan het einde van het vak het tweede deeltentamen B.


Wees je ervan bewust dat de hoeveelheid stof per vak een stuk meer is dan op de middelbare school. Waar je op de middelbare school voor ieder vak een aantal lessen per week hebt in een klas, werkt dit op de Radboud Universiteit net even anders. In principe heb je per vak 1 hoorcollege en 1 werkgroep per week. Voor sommige vakken heb je enkel 1 hoorcollege. Wat houdt dit in?

 • In een hoorcollege zit je in een enorme zaal met zo’n 400 andere studenten en luister je naar de docent die in tweemaal drie kwartier, met een kwartier pauze, de stof van die week behandelt. Dit is doorgaans een passief college, wat inhoudt dat je zelf voornamelijk luistert en aantekeningen maakt terwijl de docent aan het woord is.

 • In een werkgroep (ook wel werkcollege genoemd) zit je in een klaslokaal met 25-30 andere studenten. Voor de werkgroepen word je de eerste keer automatisch ingeschreven. Als je hebt deelgenomen aan de introductieweek is dit in beginsel ook (grotendeels) de samenstelling van jouw werkgroep. Voorafgaand aan de werkgroep heb je thuis verschillende vragen en opdrachten voorbereid. Dit kun je vergelijken met het huiswerk dat je op school ook moet maken. Tijdens de werkgroep worden deze opdrachten intensief besproken. Dit is dus een actief college, waarin wordt verwacht dat je mee kunt praten over de stof. Ook een werkgroep duurt een kleine 2 uur. 

Het gemiddeld aantal contacturen is dus ongeveer 15-18 per week. Denk echter niet dat je per week maar 15-18 uur met je studie bezig hoeft te zijn. Alle uren zelfstudie komen hier nog bij.

Locaties van het onderwijs

De hoorcolleges en werkgroepen worden in beginsel op dezelfde locatie gegeven. De hoorcolleges en werkgroepen worden doorgaans gegeven in het Grotiusgebouw, oftewel het gebouw van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Dat is het gebouw waar tevens de open dag plaatsvindt. Dit is een stukje buiten het centrum en de meeste studenten gaan hierheen met de fiets of het OV.

Het kan voorkomen dat je meerdere hoorcolleges en/of werkgroepen op één dag hebt, maar met een paar uur ertussen. Je kunt deze tijd dan perfect overbruggen in de stad, in de rechtenbibliotheek (je leest het goed, wij hebben een eigen bibliotheek!) of, indien je lid bent geworden, met een bak gratis koffie of thee op de bank in de kamer van de Juridische Faculteitsvereniging Nijmegen met medestudenten.

De vakken

Je volgt dus 10 vakken in het eerste jaar van de bachelor waaraan een verschillend aantal studiepunten (ECTS) wordt toegekend. Dat zijn:

Periode 1

 • Foutloos Nederlands (2 ECTS)
 • Inleiding tot de Rechtswetenschap A (9 ECTS)
 • Staats- en Bestuursrecht (10 ECTS)
 • Privaatrecht A (10 ECTS)

Periode 2

 • Inleiding tot de Rechtswetenschap B (zie hiervoor)
 • Staats- en Bestuursrecht (zie hiervoor)
 • Privaatrecht B (zie hiervoor)

Periode 3

 • Privaatrecht B (zie hiervoor)
 • Inleiding Europees Recht (5 ECTS)
 • Academische Vaardigheden (4 ECTS)
 • Rechtsfilosofie (5 ECTS)
 • Rota Criminalis (2 ECTS)
 • Straf(proces)recht (8 ECTS)

Periode 4

 • Academische Vaardigheden (zie hiervoor)
 • Rechtsfilosofie (zie hiervoor)
 • Rota Criminalis (zie hiervoor)
 • Straf(proces)recht (zie hiervoor)

Verder heb je nog mentoraat en tutoraat gedurende de eerste tot en met de derde periode. Het doel hiervan is om jouw studievoortgang in het oog te houden en dat je in de gelegenheid wordt gesteld om vragen te stellen aan jouw mentor, tutor of docent.


In jaar 2 en 3 van de bachelor volg je grofweg de verdiepende versies van bovengenoemde vakken en worden enkele nieuwe vakken geïntroduceerd. Daarnaast kun je in jaar 2 en 3 kiezen uit verschillende keuzevakken.

Tentamens

De meeste vakken hebben één toetsmoment, behalve Inleiding tot de Rechtswetenschap en Privaatrecht. Deze twee vakken bestaan uit twee deeltoetsen, waarbij deeltoets A voor 25% en deeltoets B voor 75% meetelt voor het eindcijfer van het vak. Op deze manier krijg je de kans om te wennen aan de manier van het voorbereiden en maken van tentamens. Voor de andere vakken heb je één afsluitend tentamen. Voor alle tentamens geldt dat je een herkansingsmogelijkheid hebt. Let op! Je mag enkel herkansen als je een onvoldoende haalt.

Het vak Academische Vaardigheden wordt niet behaald door middel van een tentamen, maar door het bijwonen van verplichte werkgroepen, practica en het halen van voldoendes voor de schriftelijke opdrachten.  In Nijmegen bestaan alle tentamens uit open vragen. Open vragen komen in verschillende soorten:

 • Kennisvragen: dit zijn theorievragen die je alleen kunt weten als je de stof goed bestudeerd hebt. Deze vragen vergen parate kennis en het antwoord is vaak in een paar zinnen te formuleren.
 • Stellingvragen: je krijgt een stelling en je moet beargumenteren of deze juist of onjuist is. Vaak in een paar zinnen te beantwoorden, maar lenen zich voor instinkers en vergen een scherp oog voor detail.
 • Casusvragen: je krijgt een uitgebreide casus over een situatie, meestal in verhaalvorm, waarin een juridisch vraagstuk aan de orde is. In zo’n casus komen verschillende personen, omstandigheden, feiten, tijdstippen en gebeurtenissen voor. Op basis van de casus krijg je een aantal vragen die je moet beantwoorden over een specifiek leerstuk. Doorgaans krijg je voor de casusvragen de meeste punten en dienen de antwoorden zeer uitgebreid te zijn. 
 • Essayvraag: ook hier krijg je een uitgebreide casus, waarna je een gestructureerd antwoord formuleert waarmee je aantoont dat je de leerstof helder en analytisch verwerkt hebt. Essayvragen richten zich niet enkel op letterlijke kennis van de stof, maar ook op begrip en toepassing.

Bindend studieadvies (BSA)

Om na het eerste jaar door te mogen naar het tweede jaar, dien je een ‘positief’ bindend studieadvies te behalen. Dit is gebaseerd op het aantal studiepunten (ECTS) dat je haalt. In februari volgt een voorlopig tussentijds studieadvies. Dit is een indicatie of jij het jaar gaat halen. Als er wordt getwijfeld of een negatief voorlopig studieadvies volgt, moet worden gekeken naar een andere aanpak met betrekking tot het studeren of wordt de studiekeuze heroverwogen. Is dit niet het geval en doorloop je het eerste halfjaar goed, dan krijg je een positief voorlopig tussentijds studieadvies.  

Zoals gezegd volg je in het eerste jaar 10 vakken. Per vak wisselt het hoeveel ECTS je kunt behalen. In het hele jaar kun je maximaal 60 ECTS halen. Op de Radboud Universiteit kun je niet blijven zitten, zoals op de middelbare school. Ook als je een vak niet haalt (d.w.z.: lager dan een 5,5 gemiddeld), mag je dus gewoon door naar jaar 2 van de bachelor. Het is dus mogelijk dat je één vak gewoon opnieuw doet in het volgende jaar, naast je nieuwe vakken. Maar let op: hier is wel een ondergrens aan verbonden. Je krijgt aan het eind van je eerste jaar namelijk een bindend studieadvies. Dit houdt simpelweg in dat de universiteit bepaalt of je mag blijven of dat je moet stoppen met de studie. In Nijmegen betekent dit kortgezegd dat je minimaal 45 van de 60 ECTS in jaar 1 moet hebben gehaald. Lukt dit niet, dan moet je in principe stoppen met de studie. Je mag het dan dus niet het jaar daarna opnieuw proberen.

Wat maakt rechten in Nijmegen uniek?

In Nijmegen studeer je op een campus! En wat voor een; het is een ruime, groene omgeving vol met bomen. Alles wat je nodig hebt om te studeren bevindt zich dus op één plek. Van onderwijslokalen en een bibliotheek, tot een sportschool en diverse eet- en drinkgelegenheden; je vindt er alles.

In het eerste jaar volgt iedereen dezelfde vakken. Na het eerste jaar kun je nog veranderen van bacheloropleiding binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Dit lijkt een beetje op het kiezen van het profiel op de middelbare school. Aan de hand van je interesses, kwaliteiten, toekomstplannen en gevoel maak je een weloverwogen keuze.

Tijdens de bacheloropleiding maak je in Nijmegen ook kennis met de praktijk door de vakken rota criminalis (jaar 1), rota administrativa (jaar 2) en rota carolina (jaar 3). Je mag zelf processtukken schrijven en indienen, waarna je zal gaan pleiten in de oefenrechtbank.

De vervolgstappen na de bachelor zijn verschillend. Gedurende jaar 2 en 3 kun je kiezen uit drie verschillende vakken. De keuze die je maakt, heeft soms gevolgen voor de toelating tot de diverse masteropleidingen nadat je de bacheloropleiding hebt afgerond. Hierover zal de docent te zijner tijd alle informatie verschaffen. Het is vrij uniek in Nederland dat je in Nijmegen tijdens de bacheloropleiding zoveel keuzevrijheid hebt. Je kunt echt keuzes maken op basis van je persoonlijke voorkeuren. Dit geldt ook voor de masteropleidingen aan de Radboud Universiteit. In beginsel heb je hier drie verplichte vakken, één gebonden keuzevak en twee vrije keuzevakken.  

Verder is rechten in Nijmegen uniek, omdat de rechtenfaculteit ieder jaar weer hoog scoort op studenttevredenheid, gemiddeld met een 8.0. De deur van zowel docenten en studieadviseurs als andere medewerkers, staat altijd voor iedere student open. Daarnaast beschikt de rechtenfaculteit over verschillende actieve studieverenigingen met veel kenmerken van een gezelligheidsvereniging. Tot slot heb je in Nijmegen met iedere bachelor- en masteropleiding civiel effect. Civiel effect is vereist om toegang te verkrijgen tot de zogenaamde 'togaberoepen’ (advocaat, rechter of officier van justitie). Je hoeft dus niet aan het begin van jouw studie te weten of je een togaberoep wil uitoefenen, want de mogelijkheid is er uiteindelijk toch! 

Nijmegen is een stad met karakter, een bruisend studentenleven, enorm veel verschillende verenigingen en een centrum dat niet al te groot is, waardoor in de binnenstad eigenlijk alles op loopafstand is. Uitgaan, shoppen en uiteten kan allemaal binnen 10 minuten lopen vanaf het station. Om te studeren moet je nog even op de fiets stappen of met het ov als je dit op de universiteit wil doen ;). Dit kan uiteraard ook onder het genot van een kop koffie in het prachtige centrum van Nijmegen.


Ben jij zeker van je zaak en ga je aankomend jaar rechten studeren in Nijmegen? Word dan hier lid van de officiële Lawbooks groepsapp voor eerstejaars rechtenstudenten in 2024/2025 en ontmoet medestudenten, stel vragen en blijf op de hoogte van het belangrijkste nieuws over jouw studie!

Statistieken

Eerstejaars

Vakken in jaar 1

Uur per week in totaal