R_LawGov

Law and Governance

Bij dit vak leer je welke maatschappelijke rol het strafrecht, het bestuursrecht en het privaatrecht vervullen in het licht van enkele maatschappelijke thema's, zoals woonoverlast, medische fouten en geweld binnen de sportwereld. 
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk twee weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Direct na aanschaf. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.
Drag to resize

Overzicht digitale studiehulp