650444-B-6

Inleiding Privaatrecht

In het vak Inleiding Privaatrecht wordt aandacht besteed aan de belangrijkste leerstukken van het vermogensrecht. Er wordt met name stilgestaan bij de hoofdzaken van het goederenrecht en het verbintenissenrecht, maar ook wordt kennis gemaakt met het relatierecht.
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de Lexbook. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Lexbook Handige stappenplannen, schema's en representatieve oefenvragen.
  • Lexclips Handige uitlegvideo's van de lastige onderwerpen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.

Overzicht digitale studiehulp

Empty space, drag to resize