610321-B-6

Inleiding Ondernemingsrecht

Bij dit vak maak je voor het eerst kennis met rechtspersonen. De BV en de NV staan centraal en vragen en leerstukken over onder meer de bestuurdersaansprakelijkheid en de uitgifte van aandelen passeren de revue. Extra voorbereid zijn? Schaf dan ook de lexbook aan voor dit vak!
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.

Overzicht digitale studiehulp

Empty space, drag to resize