610066-B-6

Business Law

Dit vak is het vervolg op het eerstejaarsvak Inleiding Ondernemingsrecht. Centraal staan de verschillende fasen in de ontwikkeling en groei van de onderneming. Daarbij komen onderwerpen als de juridische vormgeving van de organisatie als concern, de inrichting en de governance van familiebedrijven, hybride samenwerkingsvormen zoals de quasi-vof BV en joint ventures aan bod.
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.

Overzicht digitale studiehulp

Empty space, drag to resize